lunedì 14 settembre 2009

sabato 12 settembre 2009

'A 'NSINGA di Nino Martoglio

'A 'NSINGA

- 'Gnà Sara, unn'è Aitina? - Sta lavannu.

- C'ha a fari, assai? - Pirchissu, sta' vinennu.

- Scusati, chi ci fa, siddu dimannu?

- 'A genti parra assai, 'u sta' sintennu?

- E bonu, bonu, comu sta facennu!

ccu 'n atru 'anticchia mi stati mangiannu!

chiamàtila, vi dicu, ca, amattennu,

si 'a genti parra, nni servi pri bannu.

- Vih, l'anidduzzu?.. Chi è, d'oru finu?

- Chi mi pigghiasturu, pri quarche viddanu?...

- Tina!... Vih, 'a catinetta cc''u adurinu?...

- Tina!!... 'U sintisti di livari manu?

- Staju vinennu botta di vilenu!...

- Nesci tri seggi, nn'assittamu 'n chianu!

Nino Martoglio

Note: 'A 'nsinga in siciliano vuol dire "il segno". In questo caso è detto come segno di caparra, dono di fidanzamento.

armando.carruba@virglio.it

giovedì 10 settembre 2009

CI PINZATI CHIUI ? di Nino Martoglio

CI PINZATI CHIUI?

Cridiri divu, dunca, a l'occhi mei?/ Chidda ca vitti aieri, fui e sfui/ umbra nun era, eravu propriu vui,/ vui, ccu 'ss'ucchiuzzi ca su' du' camei?/ Quant'anni su' passati?... cincu... sei?/ cu' si ricorda!.. ci pinzati chiui?/ Lu tempu è priscialoru, e passa, e fui!.../ comu passaru li vint'anni mei!/ Ci pinzati, ddà attagghiu all'Agnusdei.../ Vui bedda tantu e virtuusa assai.../ Vi pigghiavi li manu tutti dui,/ dintra l'occhi, vi misi l'occhi ei/ d'accussì 'ntrignu ca v'ammaraggiai.../ E doppu... doppu, ci pinzati chiui?

NINO MARTOGLIO (dalla Centona)

armando.carruba@virgilio.it